Kinezyterapia – oferta zabiegów

Kinezyterapia – oferta zabiegów

Kinezyterapia (leczenie ruchem):

•    ćwiczenia bierne,
•    ćwiczenia czynno – bierne,
•    ćwiczenia samowspomagane,
•    ćwiczenia w odciążeniu,
•    ćwiczenia czynne,
•    ćwiczenia z oporem,
•    redresje (usuwanie przykurczów stawowych),
•    ćwiczenia oddechowe,
•    ćwiczenia na rowerze stacjonarnym oraz rotorze ręcznym,
•    pionizacja i nauka chodu,
•    profilaktyka i kinezyterapia w zespołach bólowych kręgosłupa.