Kinezyterapia – informacje

Kinezyterapia (kinesis -ruch, therapeia-leczenie)jest podstawą rehabilitacji metodycznej i obejmuje całość zagadnień związanych z wykorzystaniem ruchu jako środka leczniczego. Inne określenia to gimnastyka lecznicza lub ćwiczenia usprawniające. Kinezyterapia jest jedną z metod fizjoterapii.